• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Etyczne inwestowanie: zyski vs. wartości.

Rzeczpospolita Polska dopiero raczkuje na arenie wynalazków. Dla porównana w Stanach Zjednoczony co roku informowanych jest około 200 tysięcy patentów. Istotne jest uświadomienie przedsiębiorcom jak istotne dla naszego państwa jest zgłaszanie patentów. Co to w komplecie jest patent? Dla jednostki gospodarczej to dokument stwierdzający, że dany wymysł jest jej oraz nie został skopiowany. Dla Polski to kolejne miejsca pracy. Zapraszamy – Projekty inwestycyjne Lublin. Na co wolno ofiarować dotacje unijne? Na przykład na pokrycie wydatków zgłoszenia wynalazku do Urzędu Patentowego lub na węszcie procedury unieważnienia patentu jeśli zachodzi podejrzenie plagiatu. Pieniądze z dotacji są w stanie także być przekazane na wszelkie opłaty urzędowe, których w trakcie zgłaszania patentu jest dość niemało. Pomiędzy innymi: tłumaczenie pism, koszty spraw sądowych. Znaczącym argumentem na pozytyw jest to, że wnioski można zgłaszać w trybie ciągłym. Co świadczy, że nie ma wskazanych terminów oraz konkursów. Jedna jednostka gospodarcza może zgłaszać parę wniosków o patentowe dotacje. Optymalna kwota dotacji wynosi 400 tysięcy złotych. Śladowa 2 tysiące.

1. Zobacz stronę

2. Przejdź dalej

3. Przeczytaj więcej

4. Zobacz szczegóły

5. Zobacz szczegóły Bliski Wschód: rynek ropy i gazu.

Categories: Biznes

Comments are closed.